Xe Tải ISUZU

Hotline : 0947 626 774 - 0902 548 34
Thông số kỉ thuật
QKR77F
Tổng TT : 4,9 tấn
TT chở hàng : 1,4 tấn - 2,4 tấn
Thùng dài 3m6
Giá xe : 455 tr
Chỉ cần : 140 tr 
thông số kỉ thuật
QKR77H
Tổng TT : 4,9 tấn
TT chở hàng: 1,9 tấn - 2,4 tấn
Thùng dài 4m4
Giá xe : 500 tr
Chỉ cần : 160 tr 
Thông số kỉ thuật
NMR55H

Giá chasiss : đang cập nhật 

Thông số kỉ thuật
NMR85H 
Tổng TT : 6 tấn
TT chở hàng: 2,9 tấn
Giá xe : 660 tr
Chỉ cần : 200 tr
Thông số kỉ thuật
NPR85K
Tổng TT: 7,5 tấn
TT chở hàng: 3,4 - 3,9 tấn
Giá xe : 685 tr
Chỉ cần : 240 tr 
Thông số kỉ thuật
NQR75L
Tổng TT: 9,5 tấn
TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn
Giá xe : 745 tr
Chỉ cần : 260 tr
Thông số kỉ thuật
NQR75M
Tổng TT: 9,5 tấn
TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn
Giá xe : 790 tr
Chỉ cần : 300 tr
Thông số kỉ thuật
FRR90N
Tổng TT : 10,4 tấn
TT chở hàng: 5,7 tấn
Giá chasiss : 860 tr
Thông số kỉ thuật
FVR34Q
Tổng TT : 15,1 tấn
TT chở hàng: 8,25 tấn
Giá chasiss : 1315 tr  
Thông số kỉ thuật
FVR34S  DÀI
Tổng TT : 15,1 tấn
TT chở hàng: 8,1 tấn
Giá chasiss : 1345 tr
Thông số kỉ thuật
FVM34T
Tổng TT : 24,3 tấn
TT chở hàng: 15,5 tấn
Giá chasiss : 1600 tr 
Thông số kỉ thuật
FVM34W  DÀI
Tổng TT : 24,3 tấn
TT chở hàng: 14,9 tấn
Giá chasiss : 1650 tr  
GVR34U (4X2)
Tổng TT : 40 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : đang cập nhật 

EXR51E (4X2)
Tổng TT : 42 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : đang cập nhật 

EXZ51E (6X2)
Tổng TT : 60 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : đang cập nhật