Xe Tải ISUZU

Chương Trình Khuyến Mãi (xem chi tiết)
Hotline : 0947 626 774 - 0902 548 348
Thông số kỉ thuật
QKR55F
Tổng trọng tải : 3,55 tấn
Tải trọng chở hàng : 1 tấn - 1,4 tấn
Giá bán chasiss : 366 tr 
Thông số kỉ thuật
QKR55H 
Tổng trọng tải : 4,7 tấn
Tải trọng chở hàng: 1,9 tấn - 2,2 tấn
Giá bán chasiss : 438 tr 
Thông số kỉ thuật
NLR55E 
Tổng trọng tải : 3,4 tấn
Tải trọng chở hàng: 1 tấn
Giá bán chasiss : 506 tr 
Thông số kỉ thuật
NMR85H 
Tổng trọng tải : 4,7 tấn
Tải trọng chở hàng: 1,7 tấn
Giá bán chasiss : 612 tr 

Thông số kỉ thuật
NPR85K 
Tổng trọng tải : 7 tấn
Tải trọng chở hàng: 3,4 tấn
Giá bán chasiss : 639 tr 
Thông số kỉ thuật
NQR75L 
Tổng trọng tải : 8,85 tấn
Tải trọng chở hàng: 4,9 tấn
Giá bán chasiss : 702 tr 
Thông số kỉ thuật
NQR75M 
Tổng trọng tải : 9 tấn
Tải trọng chở hàng: 4,9 tấn
Giá bán chasiss : 735 tr 

Thông số kỉ thuật
FRR90N 
Tổng trọng tải : 10,4 tấn
Tải trọng chở hàng: 5,7 tấn
Giá bán chasiss : 881 tr 

Thông số kỉ thuật
FVR34Q 
Tổng trọng tải : 15,1 tấn
Tải trọng chở hàng: 8,25 tấn
Giá bán chasiss : 1,271 tr 

Thông số kỉ thuật
FVR34S 
Tổng trọng tải : 15,1 tấn
Tải trọng chở hàng: 8,1 tấn
Giá bán chasiss : 1,290 tr 

Thông số kỉ thuật
FVM34T 
Tổng trọng tải : 24,3 tấn
Tải trọng chở hàng: 15,5 tấn
Giá bán chasiss : 1,595 tr 

Thông số kỉ thuật
FVM34W 
Tổng trọng tải : 24,3 tấn
Tải trọng chở hàng: 14,9 tấn
Giá bán chasiss : 1,693 tr 

GVR34U (4X2)
Tổng trọng tải : 40 tấn
Tải trọng chở hàng: theo romoc
Giá bán chasiss : 1,592 tr 


EXR51E (4X2)
Tổng trọng tải : 42 tấn
Tải trọng chở hàng: theo romoc
Giá bán chasiss : 1,690 tr 


EXZ51E (6X2)
Tổng trọng tải : 60 tấn
Tải trọng chở hàng: theo romoc
Giá bán chasiss : 1,984 tr