Trang chủ

Kính chào quý khách !

Nhân viên kinh doanh : Nguyễn Nhân Hiếu đang làm việc tại ISUZU Vân Nam.

Chương Trình Khuyến Mãi (xem chi tiết)
Hotline : 0947 626 774 - 0902 548 348


Thông số kỉ thuật
QKR55F
Tổng TT : 3,55 tấn
TT chở hàng : 1 tấn - 1,4 tấn
Giá chasiss : 366 tr 
(0947 626 774)   
Thông số kỉ thuật
QKR55H
Tổng TT : 4,7 tấn (Hot nhất)
TT chở hàng: 1,9 tấn - 2,2 tấn
Giá chasiss : 438 tr 
(0902 548 348)  
Thông số kỉ thuật
NLR55E
Tổng TT : 3,4 tấn
TT chở hàng: 1 tấn
Giá chasiss : 506 tr 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
NMR85H 
Tổng TT : 4,7 tấn
TT chở hàng: 1,7 tấn
Giá chasiss : 612 tr 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
NPR85K
Tổng TT: 7 tấn
TT chở hàng: 3,4 tấn
Giá chasiss : 639 tr 
(0902 548 348)
Thông số kỉ thuật
NQR75L
Tổng TT: 8,85 tấn
TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn
Giá chasiss : 702 tr 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
NQR75M  DÀI
Tổng TT: 9 tấn
TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn
Giá chasiss : 735 tr 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
FRR90N
Tổng TT : 10,4 tấn
TT chở hàng: 5,7 tấn
Giá chasiss : 881 tr 
(0902 548 348)
Thông số kỉ thuật
FVR34Q
Tổng TT : 15,1 tấn
TT chở hàng: 8,25 tấn
Giá chasiss : 1,271 tr 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
FVR34S  DÀI
Tổng TT : 15,1 tấn
TT chở hàng: 8,1 tấn
Giá chasiss : 1,290 tr 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
FVM34T
Tổng TT : 24,3 tấn
TT chở hàng: 15,5 tấn
Giá chasiss : 1,595 tr 
(0902 548 348)
Thông số kỉ thuật
FVM34W  DÀI
Tổng TT : 24,3 tấn
TT chở hàng: 14,9 tấn
Giá chasiss : 1,693 tr 
(0947 626 774)
GVR34U (4X2)
Tổng TT : 40 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : 1,592 tr 
(0947 626 774)

EXR51E (4X2)
Tổng TT : 42 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : 1,690 tr 
(0902 548 348)

EXZ51E (6X2)
Tổng TT : 60 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : 1,984 tr 
(0947 626 774)


Đại lý ISUZU Thủ Đức Hãy gọi Hotline để tham khảo giá xe theo từng thời điểm.