Sản Phẩm


 
https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat

Bán tải ISUZU Dmax 1 cầu, số sàn
Đời xe : 2016           (0947 626 774)
Giá bán: Hotline      (0902 548 348)

https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat

Bán tải ISUZU Dmax 1 cầu, số tự động
 Đời xe : 2016         
(0947 626 774)
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)

https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat-3-1

Bán tải ISUZU Dmax 2 cầu, số sàn
Đời xe : 2016           
(0947 626 774)
Giá bán:  
Hotline      (0902 548 348)
https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat-3-1

Bán tải ISUZU Dmax 2 cầu, số tự động

Đời xe : 2016          
(0947 626 774)     
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)
 
ISUZU Dmax XMotion 1 cầu, số sàn
Đời xe : 2016
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)
(0947 626 774)  

ISUZU Dmax XMotion 1 cầu tự động   
Đời xe : 2016
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)
(0947 626 774)  
 
ISUZU Dmax XMotion 2 cầu, số sàn
Đời xe : 2016        
(0947 626 774)  
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)
 
ISUZU Dmax XMotion 2 cầu 
tự động
Đời xe : 2016          
(0947 626 774)  
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)

ISUZU Dmax 3.0 2 cầu tự động
Đời xe : 2016          (0947 626 774)     
Giá bán: 
Hotline      (0902 548 348)
 
QKR55F (4x2)
Tổng trọng tải : 3,55 tấn
Tải trọng chở hàng : 1 tấn 
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
 
QKR55H (4x2)
Tổng trọng tải : 4,7 tấn
Tải trọng chở hàng: 1,9 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
 

NLR55E (4X2)
Tổng trọng tải : 3,4 tấn
Tải trọng chở hàng: 1 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

NMR85H (4X2)
Tổng trọng tải : 4,7 tấn
Tải trọng chở hàng: 1,7 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

NPR85K (4X2)
Tổng trọng tải : 7 tấn
Tải trọng chở hàng: 3,4 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
 
NqR75l (4X2)
Tổng trọng tải : 8,85 tấn
Tải trọng chở hàng: 4,9 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
 
NQR75m (4X2) siêu dài
Tổng trọng tải : 9 tấn
Tải trọng chở hàng: 4,9 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

FRR90N (4X2)
Tổng trọng tải : 10,4 tấn
Tải trọng chở hàng: 5,7 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
FVR34Q (4X2)
Tổng trọng tải : 15,1 tấn
Tải trọng chở hàng: 8,25 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
FVR34S (4X2) SIÊU DÀI
Tổng trọng tải : 15,1 tấn
Tải trọng chở hàng: 8,1 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

FVM34T (4X2)
Tổng trọng tải : 24,3 tấn
Tải trọng chở hàng: 14,3 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

FVM34W (4X2) SIÊU DÀI
Tổng trọng tải : 24,3 tấn
Tải trọng chở hàng: 14,9 tấn
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)
 
gVr34u (4X2)
Tổng trọng tải : 40 tấn
Tải trọng chở hàng: theo romoc
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

exR51e (4X2)
Tổng trọng tải : 42 tấn
Tải trọng chở hàng: theo romoc
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)

EXz51E (6X2)
Tổng trọng tải : 60 tấn
Tải trọng chở hàng: theo romoc
Giá bán : Hotline      (0902 548 348)