Thùng xe

 
Thùng tải lửng
 
Thùng tải kín
 
Thùng mui phủ bạt
 
Thùng tải cánh dơi
 
Thùng tải nửa cánh dơi
 
Thùng tải đông lạnh
 
Thùng tải chở xe gắn máy
 Thùng tải chuyên dụng
 

 
Xe tải nặng
 
Xe tải nhẹ