Trang chủ

Kính chào quý khách !        Chương Trình Khuyến Mãi (xem chi tiết)
Hotline : 0947 62 67 74 - 0902 548 348


Thông số kỉ thuật
QKR77F
Tổng TT : 4,9 tấn
TT chở hàng : 1,4 tấn - 2,4 tấn
Thùng dài 3m6
Giá xe : 455 tr
Chỉ cần : 140 tr 
(0947 626 774)   
thông số kỉ thuật
QKR77H
Tổng TT : 4,9 tấn
TT chở hàng: 1,9 tấn - 2,4 tấn
Thùng dài 4m4
Giá xe : 500 tr
Chỉ cần : 160 tr 
(0902 548 348)  
Thông số kỉ thuật
NMR55H

Giá chasiss : đang cập nhật 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
NMR85H 
Tổng TT : 6 tấn
TT chở hàng: 2,9 tấn
Giá xe : 660 tr
Chỉ cần : 200 tr
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
NPR85K
Tổng TT: 7,5 tấn
TT chở hàng: 3,4 - 3,9 tấn
Giá xe : 685 tr
Chỉ cần : 240 tr 
(0902 548 348)
Thông số kỉ thuật
NQR75L
Tổng TT: 9,5 tấn
TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn
Giá xe : 745 tr
Chỉ cần : 260 tr
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
NQR75M
Tổng TT: 9,5 tấn
TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn
Giá xe : 790 tr
Chỉ cần : 300 tr
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
FRR90N
Tổng TT : 10,4 tấn
TT chở hàng: 5,7 tấn
Giá chasiss : đang cập nhật 
(0902 548 348)
Thông số kỉ thuật
FVR34Q
Tổng TT : 15,1 tấn
TT chở hàng: 8,25 tấn
Giá chasiss : đang cập nhật  
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
FVR34S  DÀI
Tổng TT : 15,1 tấn
TT chở hàng: 8,1 tấn
Giá chasiss : đang cập nhật 
(0947 626 774)
Thông số kỉ thuật
FVM34T
Tổng TT : 24,3 tấn
TT chở hàng: 15,5 tấn
Giá chasiss : đang cập nhật 
(0902 548 348)
Thông số kỉ thuật
FVM34W  DÀI
Tổng TT : 24,3 tấn
TT chở hàng: 14,9 tấn
Giá chasiss : đang cập nhật  
(0947 626 774)
GVR34U (4X2)
Tổng TT : 40 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : đang cập nhật 
(0947 626 774)

EXR51E (4X2)
Tổng TT : 42 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : đang cập nhật 
(0902 548 348)

EXZ51E (6X2)
Tổng TT : 60 tấn
TT chở hàng: theo romoc
Giá chasiss : đang cập nhật  
(0947 626 774)


Đại lý ISUZU Thủ Đức Hãy gọi Hotline để tham khảo giá xe theo từng thời điểm.

Nhận Quà Tặng ISUZUNhững Công Ty đã đồng hành cùng chúng tôi. Công ty của bạn thì sao ?