Xe Tải ISUZU

Hotline : 0947 626 774 - 0902 548 34

Thông số kỉ thuật
thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật

QKR77F

Tổng TT : 4,9 tấn

TT chở hàng : 1,4 tấn - 2,4 tấn

Thùng dài 3m6

Giá xe : 455 tr

Chỉ cần : 140 tr

QKR77H

Tổng TT : 4,9 tấn

TT chở hàng: 1,9 tấn - 2,4 tấn

Thùng dài 4m4

Giá xe : 500 tr

Chỉ cần : 160 tr

NMR55H

Giá chasiss : đang cập nhật

Thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật

NMR85H

Tổng TT : 6 tấn

TT chở hàng: 2,9 tấn

Giá xe : 660 tr

Chỉ cần : 200 tr

NPR85K

Tổng TT: 7,5 tấn

TT chở hàng: 3,4 - 3,9 tấn

Giá xe : 685 tr

Chỉ cần : 240 tr

NQR75L

Tổng TT: 9,5 tấn

TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn

Giá xe : 745 tr

Chỉ cần : 260 tr

Thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật

NQR75M

Tổng TT: 9,5 tấn

TT chở hàng: 4,9 tấn - 5,8 tấn

Giá xe : 790 tr

Chỉ cần : 300 tr

FRR90N

Tổng TT : 10,4 tấn

TT chở hàng: 5,7 tấn

Giá chasiss : 860 tr

FVR34Q

Tổng TT : 15,1 tấn

TT chở hàng: 8,25 tấn

Giá chasiss : 1315 tr

Thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật
Thông số kỉ thuật

FVR34S DÀI

Tổng TT : 15,1 tấn

TT chở hàng: 8,1 tấn

Giá chasiss : 1345 tr

FVM34T

Tổng TT : 24,3 tấn

TT chở hàng: 15,5 tấn

Giá chasiss : 1600 tr

FVM34W DÀI

Tổng TT : 24,3 tấn

TT chở hàng: 14,9 tấn

Giá chasiss : 1650 tr

GVR34U (4X2)

Tổng TT : 40 tấn

TT chở hàng: theo romoc

Giá chasiss : đang cập nhật

EXR51E (4X2)

Tổng TT : 42 tấn

TT chở hàng: theo romoc

Giá chasiss : đang cập nhật

EXZ51E (6X2)

Tổng TT : 60 tấn

TT chở hàng: theo romoc

Giá chasiss : đang cập nhật