Sản Phẩm

https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat
https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat
https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat-3-1

Bán tải ISUZU Dmax 1 cầu, số sàn

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

Bán tải ISUZU Dmax 1 cầu, số tự động

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

Bán tải ISUZU Dmax 2 cầu, số sàn

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

https://sites.google.com/site/vannamisuzu/thong-so-ki-thuat-3-1

Bán tải ISUZU Dmax 2 cầu, số tự động

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

ISUZU Dmax XMotion 1 cầu, số sàn

Đời xe : 2016

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

(0947 626 774)

ISUZU Dmax XMotion 1 cầu tự động

Đời xe : 2016

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

(0947 626 774)

ISUZU Dmax XMotion 2 cầu, số sàn

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

ISUZU Dmax XMotion 2 cầu tự động

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

ISUZU Dmax 3.0 2 cầu tự động

Đời xe : 2016 (0947 626 774)

Giá bán: Hotline (0902 548 348)

QKR55F (4x2)

Tổng trọng tải : 3,55 tấn

Tải trọng chở hàng : 1 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

QKR55H (4x2)

Tổng trọng tải : 4,7 tấn

Tải trọng chở hàng: 1,9 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

NLR55E (4X2)

Tổng trọng tải : 3,4 tấn

Tải trọng chở hàng: 1 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

NMR85H (4X2)

Tổng trọng tải : 4,7 tấn

Tải trọng chở hàng: 1,7 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

NPR85K (4X2)

Tổng trọng tải : 7 tấn

Tải trọng chở hàng: 3,4 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

NQR75L (4X2)

Tổng trọng tải : 8,85 tấn

Tải trọng chở hàng: 4,9 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

Tổng trọng tải : 9 tấn

Tải trọng chở hàng: 4,9 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

FRR90N (4X2)

Tổng trọng tải : 10,4 tấn

Tải trọng chở hàng: 5,7 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

FVR34Q (4X2)

Tổng trọng tải : 15,1 tấn

Tải trọng chở hàng: 8,25 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

FVR34S (4X2) SIÊU DÀI

Tổng trọng tải : 15,1 tấn

Tải trọng chở hàng: 8,1 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

FVM34T (4X2)

Tổng trọng tải : 24,3 tấn

Tải trọng chở hàng: 14,3 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

FVM34W (4X2) SIÊU DÀI

Tổng trọng tải : 24,3 tấn

Tải trọng chở hàng: 14,9 tấn

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

GVR34U (4X2)

Tổng trọng tải : 40 tấn

Tải trọng chở hàng: theo romoc

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

EXR51E (4X2)

Tổng trọng tải : 42 tấn

Tải trọng chở hàng: theo romoc

Giá bán : Hotline (0902 548 348)

EXZ51E (6X2)

Tổng trọng tải : 60 tấn

Tải trọng chở hàng: theo romoc

Giá bán : Hotline (0902 548 348)