Sau đây là các clip bốc đầu xe không ngờ,chúng ta phải suy nghĩ lại: bốc đầu không chỉ dành riêng cho xe máy.
29/11/2013.